Skip to main content

Gwasanaethau Laser Dosbarth 3B/4 a Golau Pwls Dwys Adroddiad Blynyddol 2016-17

Dyma adroddiad blynyddol ail AGIC ar gyfer gwasanaethau laser Dosbarth 3B/4 a golau pwls dwys.

Diben yr adroddiad hwn yw crynhoi’r canfyddiadau o’n harolygiadau yn ystod 2016–17 ac amlygu’r meysydd i’w gwella a’r meysydd o arfer da yr ydym wedi eu nodi ar draws gwasanaethau. O ganlyniad i’r themâu a nodwyd o’n harolygiadau, rydym wedi gwneud argymhellion cyffredin ar gyfer gwasanaethau yn y maes hwn.

Diweddarwyd diwethaf: