Skip to main content

Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ac Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi

Mae'r memorandwn hyn yn nodi sut y byddwn yn gweithio ac yn rhannu gwybodaeth gydag Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi

Mae'r Memorandwm hwn yn nodi:

  • Rolau a chyfrifoldebau Arolygiaeth Gofal Iechyd ac Arolygiaeth Prawf ei Mawrhydi
  • Sut y byddwn yn gweithio gyda’n  gilydd i sicrhau cydweithio effeithiol
  • Sut y byddwn yn gweithio gyda’n gilydd i sicrhau bo defnyddwyr gwasanaeth a ddarperir â gwasanaethau o ansawdd uchel
Diweddarwyd diwethaf: