Skip to main content

Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ac Awdurdodau Tân ac Achub yng Nghymru

Mae'r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth hwn yn nodi'r trefniadau gweithredol rhwng Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) a'r tri Awdurdod Tân ac Achub yng Nghymru.

Diben y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth hwn yw egluro'r cydberthnasau gwaith rhwng AGIC a’r tri Awdurdod Tân ac Achub yng Nghymru, yn enwedig mewn perthynas â rhannu gwybodaeth.

Diweddarwyd diwethaf: