Skip to main content

Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru (HEIW)

Sut byddwn yn gweithio gydag Addysg a Gwella Iechyd Cymru (HEIW)

Diben y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth hwn yw cyflwyno fframwaith i gefnogi'r gydberthynas waith rhwng Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru (HEIW).

Diweddarwyd diwethaf: