Skip to main content

Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) a'r Awdurdod Ffrwythlondeb ac Embryoleg Dynol (HFEA)

Sut byddwn yn gweithio gyda'r Awdurdod Ffrwythlondeb ac Embryoleg Dynol (HFEA)

Diben y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth hwn yw pennu fframwaith er mwyn cefnogi'r gydberthynas waith rhwng Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) a'r Awdurdod Ffrwythlondeb ac Embryoleg Dynol (HFEA).

Diweddarwyd diwethaf: