Skip to main content

Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru a'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch – Mawrth 2021

Sut y byddwn yn gweithio ac yn rhannu gwybodaeth gyda'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (AGID)

Mae'r memorandwm hwn yn nodi:

  • Swyddogaethau a chyfrifoldebau Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru a'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch
  • Sut y byddwn yn cydweithio i sicrhau bod defnyddwyr gwasanaeth yn derbyn gwasanaethau o ansawdd
Diweddarwyd diwethaf: