Skip to main content

Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru a Choleg Brenhinol yr Anesthetegyddion

Sut byddwn yn gweithio gyda'r Coleg Brenhinol yr Anesthetegyddion

Diben y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth hwn yw cyflwyno fframwaith i gefnogi'r gydberthynas waith rhwng Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) a Choleg Brenhinol yr Anesthetegyddion.

Diweddarwyd diwethaf: