Skip to main content

Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru a Gwasanaeth Dyfarnu Cwynion y Sector Annibynnol

Sut byddwn yn gweithio gyda Gwasanaeth Dyfarnu Cwynion y Sector Annibynnol (GDCSA).

Diben y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth hwn yw cyflwyno fframwaith i gefnogi'r gydberthynas waith rhwng Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) a Gwasanaeth Dyfarnu Cwynion y Sector Annibynnol (GDCSA). 

Diweddarwyd diwethaf: