Skip to main content

Oriau agor y Nadolig

Gwybodaeth am oriau agor dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd a sut i gysylltu â ni.

Oriau agor y Nadolig

Dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd byddwn ar agor fel arfer, rhwng 9yb a 5yp ddydd Llun i ddydd Gwener, ar wahân i'r dyddiadau canlynol:

  • 24, 27, a 28 Rhagfyr - Ar gau
  • 1 Ionawr - Ar gau

Byddwn ar agor eto fel arfer ar 4 Ionawr.

Beth i'w wneud os oes pryderon gennych

Os oes gennych bryderon am wasanaeth gofal iechyd dros y Nadolig, gallwch lenwi un o'n ffurflenni ar-lein.

Diweddarwyd diwethaf: