Skip to main content

Oriau agor y Pasg 2022

Gwybodaeth am ein horiau agor dros y Pasg a sut y gallwch gysylltu â ni.

Oriau agor y Pasg

Bydd ein swyddfa ar agor fel arfer, heblaw am y dyddiadau canlynol:

  • Dydd Gwener y Groglith - 15 Ebrill
  • Dydd Llun y Pasg – 18 Ebrill

Bydd ein swyddfa yn agor eto fel arfer ddydd Mawrth 19 Ebrill.

Beth i'w wneud os oes gennych bryder

Os oes gennych bryder neu os hoffech roi adborth am wasanaeth gofal iechyd dros benwythnos y Pasg, gallwch gwblhau ein ffurflen ar-lein.

Diweddarwyd diwethaf: