Skip to main content

Oriau agor yn ystod Gŵyl Banc y Jiwbilî

Gwybodaeth am oriau agor ein swyddfa dros benwythnos y Jiwbilî a sut y gallwch gysylltu â ni.

Oriau Agor - Gwyl y banc

Bydd ein swyddfa ar agor fel arfer, heblaw am y dyddiadau canlynol:

  • Dydd Iau, 2 Mehefin
  • Dydd Gwener, 3 Mehefin
  • Dydd Llun, 6 Mehefin

Bydd ein swyddfa yn agor eto fel arfer am 9 o’r gloch ddydd Mawrth, 7 Mehefin.

Yr hyn i’w wneud os oes gennych bryder

Os oes gennych bryder neu os hoffech roi adborth am wasanaeth gofal iechyd dros benwythnos gŵyl y banc, gallwch gwblhau ein ffurflen ar-lein.

 

Diweddarwyd diwethaf: