Skip to main content

Canlyniad chwiliad

less than 
from 
Gwasanaethau a ddarperir
Mathau o sefydliad
Sector
Byrddau Iechyd/Ymddiriedolaethau y GIG

Spire (Caerdydd)

Ysbytai
|
Ïoneiddio ymbelydredd (e.e. Radiotherapi)
|
Preifat/Annibynnol

Croescadarn Road Pentwyn, Caerdydd CF23 8XL, Y Deyrnas Unedig

Ffôn 029 2073 5515
107840

Ysbyty Athrofaol Cymru

Ysbytai
|
Ïoneiddio ymbelydredd (e.e. Radiotherapi) | A&E
|
GIG
|
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd ar Fro

Heath Park, Caerdydd CF14 4XW, Y Deyrnas Unedig

Ffôn 029 2074 7747
108073

Ysbyty Bronglais

Ysbytai
|
Ïoneiddio ymbelydredd (e.e. Radiotherapi) | A&E
|
GIG
|
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Caradoc Road, Aberystwyth SY23 1ER, Y Deyrnas Unedig

Ffôn 01970 623131
106885

Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg

Ysbytai
|
Ïoneiddio ymbelydredd (e.e. Radiotherapi) | A&E
|
GIG
|
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Fishguard Road, Haverfordwest SA61 2PZ, Y Deyrnas Unedig

Ffôn 01437 764545
108135

Ysbyty Glan Clwyd

Ysbytai
|
A&E | Ïoneiddio ymbelydredd (e.e. Radiotherapi) | Iechyd Meddwl
|
GIG
|
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Rhuddlan  Road Bodelwyddan, LL18 5UJ, Y Deyrnas Unedig

Ffôn 01745 583910
107210

Ysbyty Glangwili Cyffredinol

Ysbytai
|
Ïoneiddio ymbelydredd (e.e. Radiotherapi) | A&E
|
GIG
|
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Dolgwili  Road, SA31 2AF, Y Deyrnas Unedig

Ffôn 01267 235151
107216

Ysbyty Neuadd Nevill

Ysbytai
|
Ïoneiddio ymbelydredd (e.e. Radiotherapi) | A&E
|
GIG
|
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Brecon Road, Abergavenny NP7 7EG, Y Deyrnas Unedig

Ffôn 01873 732732
107569

Ysbyty Singleton

Ysbytai
|
Ïoneiddio ymbelydredd (e.e. Radiotherapi)
|
GIG
|
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Sketty Lane, Sketty SA2 8QA, Y Deyrnas Unedig

Ffôn 01792 205666
107814

Ysbyty Treforys

Ysbytai
|
Ïoneiddio ymbelydredd (e.e. Radiotherapi) | A&E
|
GIG
|
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Swansea Heol Maes Eglwys, Abertawe SA6 6NL, Y Deyrnas Unedig

Ffôn 01792 702222
107518

Ysbyty Tywysoges Cymru

Ysbytai
|
Iechyd Meddwl | Ïoneiddio ymbelydredd (e.e. Radiotherapi) | A&E
|
GIG
|
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Coity Road, Bridgend CF31 1RQ, Y Deyrnas Unedig

Ffôn 01656 752752
107726
  • Rhannu’r dudalen hon
  • Trydar Facebook E-bost Mwy