Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • Rhuddlan Road, Bodelwyddan
 • Rhyl
 • LL18 5UJ
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01745 583910
 • Math o arolygiad:
  Ysbytai
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Iechyd Meddwl
  Ïoneiddio ymbelydredd (e.e. Radiotherapi)
  A&E
 • Sector:
  GIG
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr