Skip to main content

Canlyniad chwiliad

less than 
from 
Gwasanaethau a ddarperir
Mathau o sefydliad
Sector
Byrddau Iechyd/Ymddiriedolaethau y GIG

Wedi analluogi ar hyn o bryd, tynnwch ‘geiriau allweddol’ neu ‘lleoliad’ i ddefnyddio

Ysbytai | Laser - heb lawdriniaeth (e.e. gwaredu gwallt neu tatŵs) | Preifat/Annibynnol
Uned 2, Stadiwm Liberty, Glandŵr, Abertawe, SA1 2FA
Ffôn 01792 651412
Adroddiad arolygu diweddaraf: 20 Gorffennaf 2018
Ysbytai | Iechyd Meddwl | Preifat/Annibynnol
Pendarren Road, Aber-bîg, Abertyleri, NP13 2DA
Ffôn 01495 325900
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
Ysbytai | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
1-3 Bryn Eirias Close off Elian Road, LL29 8AB
Ffôn 01492 805384
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
Ysbytai | Laser - heb lawdriniaeth (e.e. gwaredu gwallt neu tatŵs) | Preifat/Annibynnol
10 High Street, Y Bont-faen, CF71 7AG
Ffôn 01446 774980
Adroddiad arolygu diweddaraf: 2 Ionawr 2019
Ysbytai | Laser - heb lawdriniaeth (e.e. gwaredu gwallt neu tatŵs) | Preifat/Annibynnol
101 Talbot Road, Tonysguboriau, CF72 8AE
Ffôn 01443 237000
Adroddiad arolygu diweddaraf: 12 Ebrill 2016
  • Rhannu’r dudalen hon
  • Trydar Facebook E-bost Mwy