Skip to main content

Canlyniad chwiliad

less than 
from 
Gwasanaethau a ddarperir
Mathau o sefydliad
Sector
Byrddau Iechyd/Ymddiriedolaethau y GIG
Trefnu yn ôl adroddiad arolygu diweddaraf

Wedi analluogi ar hyn o bryd, tynnwch ‘geiriau allweddol’ neu ‘lleoliad’ i ddefnyddio

13 gwasanaethau gofal iechyd

Ysbytai | Ïoneiddio ymbelydredd (e.e. Radiotherapi) | Preifat/Annibynnol
Croescadarn Road Pentwyn, Caerdydd, CF23 8XL
Ffôn 029 2073 5515
Adroddiad arolygu diweddaraf: 26 Gorffennaf 2019
Ysbytai | A&E, Ïoneiddio ymbelydredd (e.e. Radiotherapi) | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd ar Fro
Heath Park, Caerdydd, CF14 4XW
Ffôn 029 2074 7747
Adroddiad arolygu diweddaraf: 4 Awst 2020
Ysbytai | A&E, Ïoneiddio ymbelydredd (e.e. Radiotherapi) | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Caradoc Road, Aberystwyth, SY23 1ER
Ffôn 01970 623131
Adroddiad arolygu diweddaraf: 24 Ionawr 2020
Ysbytai | Iechyd Meddwl, Ïoneiddio ymbelydredd (e.e. Radiotherapi) | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Baglan Way, SA12 7BX
Ffôn 01639 862000
Adroddiad arolygu diweddaraf: 17 Gorffennaf 2020
Ysbytai | A&E, Ïoneiddio ymbelydredd (e.e. Radiotherapi) | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Fishguard Road, Hwlffordd, SA61 2PZ
Ffôn 01437 764545
Adroddiad arolygu diweddaraf: 10 Awst 2020
Ysbytai | A&E, Iechyd Meddwl, Ïoneiddio ymbelydredd (e.e. Radiotherapi) | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Rhuddlan Road, Bodelwyddan, Rhyl, LL18 5UJ
Ffôn 01745 583910
Adroddiad arolygu diweddaraf: 23 Medi 2020
Ysbytai | A&E, Ïoneiddio ymbelydredd (e.e. Radiotherapi) | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dolgwili Road, Caerfyrddin, SA31 2AF
Ffôn 01267 235151
Adroddiad arolygu diweddaraf: 7 Awst 2020
Ysbytai | A&E, Iechyd Meddwl, Ïoneiddio ymbelydredd (e.e. Radiotherapi) | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Penrhosgarnedd, Bangor, LL57 2PW
Ffôn 01248 384384
Adroddiad arolygu diweddaraf: 25 Medi 2020
Ysbytai | A&E, Ïoneiddio ymbelydredd (e.e. Radiotherapi) | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Brecon Road, Abergavenny, NP7 7EG
Ffôn 01873 732732
Adroddiad arolygu diweddaraf: 25 Hydref 2019
Ysbytai | Ïoneiddio ymbelydredd (e.e. Radiotherapi) | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Sketty Lane, Sgeti, SA2 8QA
Ffôn 01792 205666
Adroddiad arolygu diweddaraf: 27 Medi 2019