Skip to main content

Yn Dod yn Fuan – Taliadau ar-lein

Mae AGIC yn gwneud newidiadau i'r ffordd rhydych yn talu eich ffi flynyddol. Mae'r gwasanaeth talu ar-lein newydd yn gyflyn, yn hawdd i'w ddefnyddio ac ar gael bob awr o'r dydd.

Mae AGIC yn gwneud newidiadau i'r ffordd rydych yn talu eich ffi flynyddol.  Mae'r gwasanaeth talu ar-lein newydd yn gyflym, yn hawdd i'w ddefnyddio ac ar gael bob awr o'r dydd. 

Gallwch dalu eich ffi flynyddol drwy ddilyn dolen ar yr anfoneb a anfonir atoch drwy e-bost, a byddwch yn cael derbynneb electronig er mwyn eich helpu i gadw cofnod o'ch taliadau.

Byddwn yn rhannu mwy o fanylion yn ystod y misoedd nesaf.

Diweddarwyd diwethaf: