Adolygiad ar y Cyd AGIC / SAC o Drefniadau Llywodraethu Ansawdd Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Mae AGIC a SAC yn cynnal adolygiad ar y cyd o drefniadau llywodraethu ansawdd Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Cafodd y gwaith arfaethedig hwn ei flaenoriaethu ar frys ar ôl cyhoeddi adroddiad hynod o feirniadol ar wasanaethau mamolaeth gan Goleg Brenhinol yr Obstetryddion a'r Gynaecolegwyr a Choleg Brenhinol y Bydwragedd ym mis Ebrill 2019. 

Bydd yr adolygiad yn ystyried sut y mae trefniadau llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn sicrhau y darperir gwasanaethau effeithiol, diogel ac o ansawdd uchel, a bydd yn cynnwys ffocws penodol ar drefniadau o fewn y gyfarwyddiaeth lawfeddygol. 

Byddwn yn cynnal gwaith maes o fewn y bwrdd iechyd yn ystod mis Gorffennaf a mis Awst 2019, a chaiff adroddiad ar y cyd o'n canfyddiadau ei gyhoeddi yn gynnar yn ystod hydref 2019.

Gellir gweld cylch gorchwyl llawn isod. 

Gellir gweld gwybodaeth am y ffordd y mae AGIC yn prosesu'r wybodaeth rydym yn ei chasglu yn ystod ein gwaith yn ein polisi preifatrwydd

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Trydar Facebook E-bost Mwy
Diweddarwyd diwethaf: