Skip to main content

Adolygiad Llywodraethu o Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Cynhaliwyd yr adolygiad hwn i wirio effeithiolrwydd y trefniadau Llywodraethu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bevan Aneuin.

Ystyriwyd ein hadolygiad effeithiolrwydd trefniadau Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin ar gyfer rheoli a dysgu oddi wrth:

  • Cwynion/pryderon o dderbyn i'r penderfyniad
  • Adrodd a rheoli digwyddiadau;
  • Adolygiadau a gomisiynwyd;
  • Argymhellion gan gyrff allanol;
  • Cydymffurfio â chanllawiau Llywodraeth Cymru a Safonau Gofal; ac
  • Hefyd yn ystyried rôl y Pwyllgor Diogelwch Cleifion ac ansawdd yn rhoi sicrwydd ynghylch diogelu a gwella diogelwch cleifion.

Mae'r adolygiad hefyd yn gwerthuso sut mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn ddefnyddio'r wybodaeth hon i ymdrin â phryderon diogelwch a gwella gwasanaethau.

Gallwch ddarllen y canfyddiadau o'r adolygiad hwn yn yr adroddiad isod.

Diweddarwyd diwethaf: