Adran Adroddiadau’r Awdurdod Goruchwylio Lleol

Roedd yr Awdurdod Goruchwylio Lleol ar gyfer Bydwragedd yn gyfrifol am oruchwylio'r holl fydwragedd sy'n ymarfer yng Nghymru.

Nod yr Awdurdod Goruchwylio Lleol oedd:

  • Sicrhau bod y byrddau iechyd sy'n darparu gwasanaethau mamolaeth y GIG yn cydymffurfio â safonau a nodir gan y Cyngor Bydwreigiaeth Cenedlaethol.
  • Cefnogi bydwragedd yn eu gwaith drwy fodel o oruchwyliaeth statudol sydd â safonau a phrosesau clir er mwyn gwella amddiffyniad y cyhoedd ond sydd hefyd yn cefnogi bydwragedd mewn modd rhagweithiol er mwyn iddynt ddarparu'n hyderus safon uchel o ofal bydwreigiaeth â dewis ar gyfer menywod.

Adroddiadau yn yr adran hon:

  • Adroddiadau Archwilio Blynyddol o'r Byrddau Iechyd gan yr Awdurdod Goruchwylio Lleol 
  • Adroddiadau Blynyddol yr Awdurdod Goruchwylio Lleol
  • Rhannu’r dudalen hon
  • Trydar Facebook E-bost Mwy
Diweddarwyd diwethaf: