Skip to main content

Adran Adroddiadau’r Awdurdod Goruchwylio Lleol

Roedd yr Awdurdod Goruchwylio Lleol ar gyfer Bydwragedd yn gyfrifol am oruchwylio'r holl fydwragedd sy'n ymarfer yng Nghymru.

Nod yr Awdurdod Goruchwylio Lleol oedd:

  • Sicrhau bod y byrddau iechyd sy'n darparu gwasanaethau mamolaeth y GIG yn cydymffurfio â safonau a nodir gan y Cyngor Bydwreigiaeth Cenedlaethol.
  • Cefnogi bydwragedd yn eu gwaith drwy fodel o oruchwyliaeth statudol sydd â safonau a phrosesau clir er mwyn gwella amddiffyniad y cyhoedd ond sydd hefyd yn cefnogi bydwragedd mewn modd rhagweithiol er mwyn iddynt ddarparu'n hyderus safon uchel o ofal bydwreigiaeth â dewis ar gyfer menywod.

Adroddiadau yn yr adran hon:

  • Adroddiadau Archwilio Blynyddol o'r Byrddau Iechyd gan yr Awdurdod Goruchwylio Lleol 
  • Adroddiadau Blynyddol yr Awdurdod Goruchwylio Lleol

Mae'r adroddiad blynyddol terfynol ar sicrhau ansawdd yr Awdurdod Goruchwylio Lleol (AGLl) ar gyfer Cymru wedi'i gyhoeddi heddiw

Darllenwch y canfyddiadau o ein adroddiad archwilio ar gyfer Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Darllenwch y canfyddiadau o ein adroddiad archwilio ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysol Hywel Dda

Darllenwch y canfyddiadau o ein adroddiad archwilio ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysol Cwm Taf

Darllenwch y canfyddiadau o ein adroddiad archwilio ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysol Caerdydd a'r Fro

Darllenwch y canfyddiadau o ein adroddiad archwilio ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysol Betsi Cadwaladr

Darllenwch y canfyddiadau o ein adroddiad archwilio ar gyfer Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg

Darllenwch y canfyddiadau o ein Adroddiad Blynyddol Awdurdod Goruchwylio Lleol 2015-16

Darllenwch y canfyddiadau o ein adroddiad archwilio ar gyfer Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Darllenwch y canfyddiadau o ein adroddiad archwilio ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Diweddarwyd diwethaf: