Skip to main content

Adroddiad Blynyddol Arolygiadau Ysbytai'r GIG 2016-17

Darllenwch ganfyddiadau ein rhaglen o arolygiadau ysbytai yn ystod 2016-17.

Diben yr adroddiad hwn yw crynhoi’r themâu sy’n dod i’r amlwg o’r arolygiadau o ysbytai y gwnaethom eu cwblhau yn ystod 2016–17. Mae’r adroddiad, felly, yn darparu gwybodaeth ynghylch yr arferion da a nodwyd a’r agweddau ar wasanaethau gofal iechyd roedd angen eu gwella – gan nodi’r materion hynny, yn benodol, a oedd yn ymwneud â nifer o fyrddau iechyd lleol.

Dogfennau

Diweddarwyd diwethaf: