Alun Jones

Dirprwy Brif Weithredwr

Alun Jones

Ymunodd Alun Jones ag Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) ym mis Ebrill 2014 ac efe sy'n gyfrifol am oruchwylio gwaith yr arolygiaeth o ran cyflenwi arolygiadau, adolygiadau, ymchwiliadau a gweithgareddau rheoleiddiol. 

Mae Alun yn cynrychioli AGIC mewn trafodaethau 'uwchgyfeirio ac ymyrryd' tri pharti â Swyddfa Archwilio Cymru a Llywodraeth Cymru. Mae'r fframwaith hwn yn pennu a ddylai cyrff y GIG gael eu gosod dan fesurau arbennig. 

Daw Alun o Gymru ac mae ganddo dros 20 mlynedd o brofiad yn gweithio ym meysydd archwilio, arolygu a rheoleiddio. Mae wedi gweithio i'r Comisiwn Archwilio, y Comisiwn Gofal Iechyd a'r Comisiwn Ansawdd Gofal, lle treuliodd ddwy flynedd yn cyflawni cyfraniad y Comisiwn Ansawdd Gofal i'r ymchwiliad cyhoeddus i Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Canol Swydd Stafford.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Trydar Facebook E-bost Mwy
Diweddarwyd diwethaf: