Skip to main content

Alun Jones

Prif Weithredwr dros dro

Alun Jones

Ymunodd Alun Jones ag Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) ym mis Ebrill 2014 ac efe sy'n gyfrifol am oruchwylio gwaith yr arolygiaeth o ran cyflenwi arolygiadau, adolygiadau, ymchwiliadau a gweithgareddau rheoleiddiol. Yn dilyn ymadawiad Brif Weithredwr Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, Dr Kate Chamberlain, ym mis Mawrth 2020, penodwyd Alun yn Brif Weithredwr Dros Dro.

Mae Alun yn cynrychioli AGIC mewn trafodaethau 'uwchgyfeirio ac ymyrryd' tri pharti â Swyddfa Archwilio Cymru a Llywodraeth Cymru. Mae'r fframwaith hwn yn pennu a ddylai cyrff y GIG gael eu gosod dan fesurau arbennig. 

Daw Alun o Gymru ac mae ganddo dros 20 mlynedd o brofiad yn gweithio ym meysydd archwilio, arolygu a rheoleiddio. Mae wedi gweithio i'r Comisiwn Archwilio, y Comisiwn Gofal Iechyd a'r Comisiwn Ansawdd Gofal, lle treuliodd ddwy flynedd yn cyflawni cyfraniad y Comisiwn Ansawdd Gofal i'r ymchwiliad cyhoeddus i Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Canol Swydd Stafford.

Diweddarwyd diwethaf: