Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • Hunter Street Briton Ferry
 • SA11 2SF
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01639 813272
 • Cofrestredig:
 • Math o arolygiad:
  Meddygfeydd
 • Sector:
  GIG
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe