Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • Neuadd Brycheiniog, Cambrian Way
 • Aberhonddu
 • LD3 7HR
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01874 711661
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Iechyd Meddwl
  Anabledd Dysgu
 • Sector:
  GIG
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Addysgu Powys