Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • Heol Llanbadarn
 • Aberystwyth
 • SY23 1HB
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01970 615448
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Iechyd Meddwl
 • Sector:
  GIG
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda