Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • Beacon Centre for Health Langdon Road
 • Abertawe
 • SA1 8QY
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01792 642733
 • Cofrestredig:
 • Math o arolygiad:
  Practisau Deintyddol
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Deintyddol
 • Sector:
  GIG
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe