Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • 19 Whitcombe Street
 • Aberdâr
 • CF44 7AU
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01685 872124
 • Math o arolygiad:
  Practisau Deintyddol
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Deintyddol
 • Sector:
  GIG
  Preifat/Annibynnol
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg