Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • Park Road
 • Rhisga
 • NP11 6BJ
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01633 612438
 • Math o arolygiad:
  Meddygfeydd
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Gwasanaethau Meddygon Teulu
 • Sector:
  GIG
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan