Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • Thornhill
 • Caerffili
 • CF83 1LY
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 029 2088 3345
 • Math o arolygiad:
  Ysbytai
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Iechyd Meddwl
  Anabledd Dysgu
 • Sector:
  Preifat/Annibynnol