Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • 15 Windsor Place
 • Caerdydd
 • CF10 3BY
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 02920 236301
 • Math o arolygiad:
  Clinigau
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Ffrwythloni in vitro (IVF)
 • Sector:
  Preifat/Annibynnol