Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • (A elwid gynt Iolo Jones Dental Practice)
 • 28 Thomas Street
 • Ynys Mon
 • LL65 1RR
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01407 763399
 • Cofrestredig:
 • Math o arolygiad:
  Practisau Deintyddol
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Deintyddol
 • Sector:
  GIG
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr