Skip to main content

Ein memoranda o Gyd-ddealltwriaeth gyda sefydliadau eraill

Cliciwch ar y dolenni isod am fwy o fanylion am sut rydym wedi cytuno i cydweithio gyda sefydliadau eraill.

Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru (HEIW)

Sut byddwn yn gweithio gydag Addysg a Gwella Iechyd Cymru (HEIW)

25 Awst 2020
Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) a'r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE)

Sut byddwn yn gweithio gyda'r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE)

18 Mehefin 2020
Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru a Choleg Brenhinol yr Anesthetegyddion

Sut byddwn yn gweithio gyda'r Coleg Brenhinol yr Anesthetegyddion

23 Awst 2019
Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru a Gwasanaeth Dyfarnu Cwynion y Sector Annibynnol

Sut byddwn yn gweithio gyda Gwasanaeth Dyfarnu Cwynion y Sector Annibynnol (GDCSA).

15 Awst 2019
Memorandwm o Ddealltwriaeth rhyngom ni, Arolygiaeth Gofal Cymru a Gweinidogion Cymru

Sut byddwn yn gweithio gyda Gweinidogion Cymru a'r Prif Arolygydd o swyddogaethau rheoleiddio ac arolygu'r o fewn grwp gwasanaethau cyhoeddus ac addysg.

8 Awst 2019
Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru a'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal

Sut y byddwn yn gweithio a rhannu gwybodaeth gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal

15 Mai 2018
Protocol gweithredol rhwng Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru a Chynghorau Iechyd Cymuned Cymru

Sut y byddwn yn gweithio ac yn rhannu gwybodaeth gyda Chynghorau Iechyd Cymuned Cymru (CIC)

19 Ionawr 2018
Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru a'r Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd

Sut y byddwn yn cydweithio ac yn rhannu gwybodaeth â'r Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchiol Gofal Iechyd (MHRA)

17 Ionawr 2018
Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Uned Gomisiynu Cydweithredol Genedlaethol GIG Cymru ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Sut y byddwn yn gweithio ac yn rhannu gwybodaeth gyda'r Uned Gomisiynu Cydweithredol Genedlaethol GIG Cymru

4 Ionawr 2018
Diweddarwyd diwethaf: