Skip to main content

Gweithio gyda eraill

Sut rydym yn gweithio’n agos gyda’r prif arolygiaethau eraill yng Nghymru.

Rydym yn gweithio'n agos gyda'r arolygiaethau eraill yng Nghymru:

Mae Rhaglen Arolygu Cymru yn amlinellu ein gweithgareddau ar y cyd gyda Estyn, AGGCC a'r Archwilio Cymru i wella gwasanaethau i ddinasyddion.

Rydym yn gweithio’n agos gyda’r Cynghorau Iechyd Cymuned, Comisiynydd Pobl Hŷn, Comisiynydd Plant Cymru a Chyngor Gofal Cymru.

Rydym hefyd yn gweithio gydag arolygiaethau eraill ledled y DU ac yn rhan o Fforwm y 5 Gwlad.

Rydym wedi cytuno ar nifer o brotocolau, concordatau, a memoranda sy’n nodi sut rydym yn rhannu arfer da ac yn gweithio gyda rheoleiddwyr ac arolygiaethau eraill, i gwella diogelwch ac ansawdd gwasanaethau gofal iechyd yng Nghymru.

Diweddarwyd diwethaf: