Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • Heol Fach
 • Pen-y-bont
 • CF33 4LD
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01656 740345
 • Math o arolygiad:
  Meddygfeydd
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Gwasanaethau Meddygon Teulu
 • Sector:
  GIG
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg