Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • 104 Alexandra Road Gorseinon
 • Abertawe
 • SA4 4NX
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01792 892605
 • Sector:
  GIG
  Preifat/Annibynnol
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe