Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • 57 High Street
 • Ynys Môn
 • LL77 7NA
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01248 722223
 • Math o arolygiad:
  Practisau Deintyddol
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Deintyddol
 • Sector:
  GIG
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr