Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • 55 Rhos Road
 • Colwyn Bay
 • LL28 4RY
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01492 544187
 • Math o arolygiad:
  Practisau Deintyddol
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Deintyddol
 • Sector:
  GIG
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr