Skip to main content

Newyddion

23 Medi 2021

Yn ei hadroddiad blynyddol a gyhoeddwyd heddiw [dydd Iau 23 Medi], mae Arolygiaeth Gofal Iechyd (AGIC) wedi crynhoi canfyddiadau'r holl waith arolygu a sicrwydd a wnaed ganddi yn ystod 2020-21

30 Meh 2021

Heddiw [30 Mehefin] mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi cyhoeddi'r canfyddiadau o'i adolygiad cenedlaethol â thema COVID-19.

14 Meh 2021

Ym mis Mawrth 2021, daeth strategaeth tair blynedd AGIC, Gwneud Gwahaniaeth, i ben.

26 Mai 2021

Heddiw [27 Mai], mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi cyhoeddi crynodeb o ganfyddiadau arolygiadau o ganolfannau brechu torfol ledled Cymru.

18 Mai 2021

Rydym wedi cyhoeddi ein hadolygiad ar y cyd ag Archwilio Cymru o Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, yn dilyn argymhellion a wnaed ym mis Tachwedd 2019.

23 Ebr 2021

Bydd Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yn gwneud rhagor o waith sicrwydd rheolaidd ar y safle o 26 Ebrill ymlaen.

8 Ebr 2021

Rydym wedi cyhoeddi ein cynllun strategol a gweithredol ar gyfer 2021-2022.

24 Maw 2021

Ar y cyd ag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) Cymru, rydym wedi cyhoeddi’r adroddiad blynyddol o ddefnyddio Trefniadau Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid (DoLS) yng Nghymru

8 Maw 2021

Mae Gillian Baranski, Prif Arolygydd Arolygiaeth Gofal Cymru ac Alun Jones, Prif Weithredwr Dros Dro Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yn galw ar bob aelod o staff sy'n gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru i "godi llais" am y gofal rhagorol sy'n cael ei roi, ond hefyd am unrhyw ofal nad yw'n cyrraedd y safon ofynnol.