Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • 91 Walter Road
 • SA1 4QF
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01792 473881
 • Cofrestredig:
 • Math o arolygiad:
  Practisau Deintyddol
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Deintyddol
 • Sector:
  GIG
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe