Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • 21-23 Bridge Street
 • SA61 2AL
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01437 766958
 • Math o arolygiad:
  Practisau Deintyddol
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Deintyddol
 • Sector:
  GIG
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda