Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • Glanhwfa Road
 • Ynys Mon
 • LL77 7EN
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01248 750010
 • Math o arolygiad:
  Practisau Deintyddol
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Deintyddol
 • Sector:
  GIG
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr