Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • 23 Stryd Portland
 • Aberystwyth
 • SY23 2DX
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01970 612581
 • Cofrestredig:
 • Math o arolygiad:
  Practisau Deintyddol
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Deintyddol
 • Sector:
  GIG
  Preifat/Annibynnol
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda