Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • 54c Mulberry Avenue West Cross
 • Abertawe
 • SA3 5HA
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01792 404405
 • Math o arolygiad:
  Practisau Deintyddol
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Deintyddol
 • Sector:
  GIG
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe