Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • 18 Victoria Gardens
 • Castell-nedd
 • SA11 3BE
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01639 644647
 • Cofrestredig:
 • Math o arolygiad:
  Practisau Deintyddol
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Deintyddol
 • Sector:
  GIG
  Preifat/Annibynnol
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe