Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • Middle Coed Cae Road
 • NP49AW
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01495 360663
 • Math o arolygiad:
  Meddygfeydd
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Gwasanaethau Meddygon Teulu
 • Sector:
  GIG
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan