Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • 36-38 Tynewydd Road
 • Barry
 • CF62 8AZ
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01446 733515
 • Math o arolygiad:
  Meddygfeydd
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Gwasanaethau Meddygon Teulu
 • Sector:
  GIG
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd ar Fro