Skip to main content

Canlyniad chwiliad

less than 
from 
Gwasanaethau a ddarperir
Mathau o sefydliad
Sector
Byrddau Iechyd/Ymddiriedolaethau y GIG
Trefnu yn ôl adroddiad arolygu diweddaraf

Wedi analluogi ar hyn o bryd, tynnwch ‘geiriau allweddol’ neu ‘lleoliad’ i ddefnyddio

46 gwasanaethau gofal iechyd

Iechyd Meddwl | Preifat/Annibynnol
Penperlleni, Pontypool, NP4 0AH
Ffôn 01873 840555
Adroddiad arolygu diweddaraf: 14 Rhagfyr 2020
Anabledd Dysgu
Caerfyrddin, SA31 3HF
Adroddiad arolygu diweddaraf: 3 Gorffennaf 2019
Iechyd Meddwl | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Heol Llanbadarn, Aberystwyth, SY23 1HB
Ffôn 01970 615448
Adroddiad arolygu diweddaraf: 22 Chwefror 2019
Ysbytai | Anabledd Dysgu, Iechyd Meddwl | Preifat/Annibynnol
Thornhill, Caerffili, CF83 1LY
Ffôn 029 2088 3345
Adroddiad arolygu diweddaraf: 23 Awst 2021
Ysbytai | Iechyd Meddwl | Preifat/Annibynnol
Argoed Hall Lane, Yr Wyddgrug, CH76SQ
Ffôn 01352 707220
Adroddiad arolygu diweddaraf: 25 Mehefin 2021
Iechyd Meddwl | Preifat/Annibynnol
Watery Road, Wrecsam, LL13 7NQ
Ffôn 01978 313904
Adroddiad arolygu diweddaraf: 23 Chwefror 2021
Meddygfeydd | Deintyddol, Gwasanaethau Meddygon Teulu, Iechyd Meddwl | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Aberdare Rd, Merthyr Tydfil , CF48 1BZ
Ffôn 01685 721721
Adroddiad arolygu diweddaraf: 15 Gorffennaf 2019
Ysbytai | Iechyd Meddwl | Preifat/Annibynnol
Llanarth Raglan, Usk, NP15 2YD
Ffôn 01873 840555
Adroddiad arolygu diweddaraf: 28 Ebrill 2021
Ysbytai | Iechyd Meddwl | Preifat/Annibynnol
New Hall Road, Ruabon, LL14 6HB
Ffôn 01978 822212
Adroddiad arolygu diweddaraf: 18 Tachwedd 2020
Clinigau | Iechyd Meddwl | Preifat/Annibynnol
Little Henfaes Drive, Welshpool, SY21 7BG
Ffôn 01938 552756
Adroddiad arolygu diweddaraf: 19 Mai 2020