Skip to main content

Canlyniad chwiliad

less than 
from 
Gwasanaethau a ddarperir
Mathau o sefydliad
Sector
Byrddau Iechyd/Ymddiriedolaethau y GIG
Trefnu yn ôl adroddiad arolygu diweddaraf

Wedi analluogi ar hyn o bryd, tynnwch ‘geiriau allweddol’ neu ‘lleoliad’ i ddefnyddio

51 gwasanaethau gofal iechyd

Iechyd Meddwl | Preifat/Annibynnol
Penperlleni, Pontypool, NP4 0AH
Ffôn 01873 840555
Adroddiad arolygu diweddaraf: 14 Rhagfyr 2020
Anabledd Dysgu
Caerfyrddin, SA31 3HF
Adroddiad arolygu diweddaraf: 3 Gorffennaf 2019
Anabledd Dysgu, Iechyd Meddwl | GIG | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
Neuadd Brycheiniog, Cambrian Way, Aberhonddu, LD3 7HR
Ffôn 01874 711661
Adroddiad arolygu diweddaraf: 21 Gorffennaf 2020
Anabledd Dysgu, Iechyd Meddwl | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
One Talbot Gateway, Baglan Energy Park, Baglan, Port Talbot, SA12 7BR
Ffôn 01656 752752
Adroddiad arolygu diweddaraf: 31 Ionawr 2018
Anabledd Dysgu | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Headquarters, St Cadoc's Hospital, Lodge Road, , Caerllion, NP18 3XQ
Ffôn 01633 435956
Adroddiad arolygu diweddaraf: 17 Gorffennaf 2020
Anabledd Dysgu, Iechyd Meddwl | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Matthew House, Unit 35, Llys Edmund Prys, St Asaph Business Park, St Asaph, LL17 0JA
Ffôn 01745 582721
Adroddiad arolygu diweddaraf: 25 Mawrth 2021
Anabledd Dysgu | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd ar Fro
Headquarters, University Hospital for Wales, Health Park, Caerdydd, CF14 4xW
Ffôn 02920 746 406
Adroddiad arolygu diweddaraf: 29 Mawrth 2018
Iechyd Meddwl | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Ynysmeurig House, Navigation Park, CF45 4SN
Ffôn 01443 744800
Adroddiad arolygu diweddaraf: 19 Chwefror 2018
Anabledd Dysgu | GIG
Hywel Dda University Health Board, Fishguard Road, Hwlffordd, SA61 2PZ
Ffôn 0300 0200 159
Adroddiad arolygu diweddaraf: 18 Rhagfyr 2020
Iechyd Meddwl | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Heol Llanbadarn, Aberystwyth, SY23 1HB
Ffôn 01970 615448
Adroddiad arolygu diweddaraf: 22 Chwefror 2019