Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • Heol Coity
 • Pen-y-bont
 • CF31 1RQ
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01685 674951
 • Math o arolygiad:
  Ysbytai
 • Sector:
  GIG
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg