Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • High Street
 • Treorchy
 • CF42 6AE
 • Y Deyrnas Unedig
 • Math o arolygiad:
  Ysbytai
 • Sector:
  GIG
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg