Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • 15 Snowdon Street
 • Porthmadog
 • LL49 9BT
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01766 515151
 • Math o arolygiad:
  Practisau Deintyddol
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Deintyddol
 • Sector:
  GIG
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr